Άρθρα

Κυκλοφοριακό Φιδάκι


 

(23-4-2014) Μια νέα πρωτοβουλία του προγράμματος Intelligent Energy Europe

 

Το Ευρωπαϊκό έργο “TSG - Network - Traffic Snake Game Network”, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2014, θα έχει τριετή διάρκεια και θα υλοποιηθεί στη χώρα μας μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

 

Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος “Intelligent Energy Europe” με την συμμετοχή 18 συνολικά Ευρωπαϊκών χωρών. Ο στόχος είναι η συμμετοχή από κάθε χώρα τουλάχιστον 60 σχολείων στο χρονικό διάστημα των 3 ετών που διαρκεί το έργο. 

 

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του έργου είναι: υλοποίηση, διάδοση και ‘μάθηση μέσω της πράξης’. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε μία εκστρατεία που απευθύνεται στους μαθητές των τάξεων του Δημοτικού σχολείου (6-12 ετών) και ονομάζεται το Παιχνίδι «Κυκλοφοριακό Φιδάκι». 

 

Το Κυκλοφοριακό Φιδάκι είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που παρακινεί τα παιδιά (και τους γονείς τους) να πηγαίνουν στο σχολείο με φιλικούς προς το περιβάλλον, ασφαλείς και υγιείς τρόπους -όπως το περπάτημα και το ποδήλατο. Έτσι, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας προσφέρεται στα παιδιά η δυνατότητα να επιμορφωθούν γύρω από θέματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, την κινητικότητα, το περιβάλλον και την υγεία. 

 

Η συγκεκριμένη εκστρατεία θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά -δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2014. Κάθε σχολείο θα επιλέξει ποιες θα είναι οι 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων το παιχνίδι θα παιχτεί στο κάθε σχολείο.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.trafficsnakegame.eu

Facebook: https://www.facebook.com/TrafficSnakeGame

Twitter: https://twitter.com/TheTrafficSnake

 


  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Γεωργία Βεζυργιάννη... 210-6603267
  ecoreview.gr / Auto Business Review: Σάββας Κάλφας... 2310-753.123