Άρθρα

Μηδενικό διοξείδιο του άνθρακα(10-6-2016) Ψεύτικα δένδρα ενάντια στο διοξείδιο του άνθρακα


Μια ομάδα ερευνητών του Arizona State University έχει εντοπίσει μια μαστίχη ικανή να απορροφήσει το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μια τέτοια ανακάλυψη μπορεί να αναχαιτίσει την έκλυση CO2 που συσσωρεύεται εδώ και αιώνες στον αέρα που αναπνέουμε. Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει στείλει στην ατμόσφαιρα περί το μισό δις τόνους διοξειδίου του άνθρακα! Σκεφθείτε επομένως πόσο σημαντικό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια μαστίχη για την κατασκευή ενός ψεύτικου δένδρου, το οποίο θα είναι ικανό να απορροφήσει 1.000 φορές περισσότερο CO2 απ΄ότι ένα φυσικό δένδρο... Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις για την εξέλιξη τέτοιων μεθόδων καταπολέμησης των εκπομπών CO2 καθώς αν εφαρμοστούν τέτοιες μέθοδοι, τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να επικρατούν έναντι των “καθαρών” τεχνολογιών._